Verbeter

Jouw Werkplek

Ergonomie


We helpen bedrijven de ergonomie op de werkplek en de fysieke gezondheid, de retentie, de productiviteit en het welzijn van het personeel te verbeteren met ons dynamisch cloudgebaseerd managementsysteem voor continue verbetering.

​​​​Contacteer Ons​​

Verbeter

Jouw Werkplek

Ergonomie


We helpen bedrijven de ergonomie op de werkplek en de fysieke gezondheid, de retentie, de productiviteit en het welzijn van het personeel te verbeteren met ons dynamisch cloudgebaseerd managementsysteem voor continue verbetering.

​​​​Contacteer Ons​​

Voorkom
Kwetsuren
Screen Jobs
Op Risico's

Prioriteer
Fysieke Taken
Analyseer
Risico's

Verbeter Jobs
Procesmatig

Ontvang
Rendement
Voorkom
Kwetsuren
Screen Jobs
Op Risico's

Prioriteer
Fysieke Taken
Analyseer
Risico's

Verbeter Jobs
Procesmatig

Ontvang
Rendement

Voorkom kwetsuren via de participatie van werknemers


 Erken werknemers als experten van hun job

 Laat werknemers u informeren over hun fysieke gezondheidsrisico's en veiligheidsincidenten

 Geef automatisch feedback op rapporten van de werknemers

 Verbeter de samenwerking tussen alle belanghebbenden

Voorkom Kwetsuren

Voorkom kwetsuren via de participatie van werknemers


 Erken werknemers als experten van hun job

 Laat werknemers u informeren over hun fysieke gezondheidsrisico's en veiligheidsincidenten

 Geef automatisch feedback op rapporten van de werknemers

 Verbeter de samenwerking tussen alle belanghebbenden

Voorkom Kwetsuren

Identificeer risico's via job screenings


 Screen jobs, werkposten en werkplekken

 Identificeer risicofactoren en aangetaste lichaamsdelen

 Maak kwalitatieve analyses van de werkomstandigheden

Screen Jobs

Identificeer risico's via job screenings


 Screen jobs, werkposten en werkplekken

 Identificeer risicofactoren en aangetaste lichaamsdelen

 Maak kwalitatieve analyses van de werkomstandigheden

Screen Jobs

Prioriteer fysieke taken


 Maak een lijst van jobs en prioriteer deze op basis van preventie en screening apps

 Definieer fysieke taken per job en maak relevante checklists

 Bekijk de details van elke job en taak

Prioriteer Taken

Prioriteer fysieke taken


 Maak een lijst van jobs en prioriteer deze op basis van preventie en screening apps

 Definieer fysieke taken per job en maak relevante checklists

 Bekijk de details van elke job en taak

Prioriteer Taken

Analyseer risico's via
ergonomische beoordelingen


 Beoordeel de risico's voor de algehele job of per fysieke taak van een job

 Maak kwantitatieve analyses van de werkomstandigheden

 Gebruik een snelle, gestructureerde en consistente aanpak om risico's te beoordelen

Analyseer Risico's

Verbeter jobs via stapsgewijze processen


 Bekijk de details m.b.t. de aangetaste lichaamsdelen en hun pijnscores

 Bekijk de verbetersuggesties van werknemers

 Combineer kwalitatieve en kwantitatieve analyses

 Vergelijk oplossingsvoorstellen en vind de beste totaaloplossing

 Verbeter jobs via de initiële, plan- en postprocesfasen

Verbeter Jobs

Analyseer risico's via ergonomische beoordelingen


 Beoordeel de risico's voor de algehele job of per fysieke taak van een job

 Maak kwantitatieve analyses van de werkomstandigheden

 Gebruik een snelle, gestructureerde en consistente aanpak om risico's te beoordelen

Analyseer Risico's

Verbeter jobs via stapsgewijze processen


 Bekijk de details m.b.t. de aangetaste lichaamsdelen en hun pijnscores

 Bekijk de verbetersuggesties van werknemers

 Combineer kwalitatieve en kwantitatieve analyses

 Vergelijk oplossingsvoorstellen en vind de beste totaaloplossing

 Verbeter jobs via de initiële, plan- en postprocesfasen

Verbeter Jobs

Volg uw rendement op investering


 Bereken en vergelijk het rendement op de investering van haalbare oplossingen

 Maak een schatting van de jaarlijkse kostenbesparingen en toekomstige kasstromen

 Beheer huidige en toekomstige investeringen

 Overtuig de hiërarchische lijn

Ontvang Rendement

Volg uw rendement op investering


 Bereken en vergelijk het rendement op de investering van haalbare oplossingen

 Maak een schatting van de jaarlijkse kostenbesparingen en toekomstige kasstromen

 Beheer huidige en toekomstige investeringen

 Overtuig de hiërarchische lijn

Ontvang Rendement